เราสามารถเติมวิตามินและเกลือแร่ใส่ในอาหารได้เท่าไร

หากเราต้องการจะทำอาหารพวกผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคสักชนิด เราก็ต้องไปขึ้นทะเบียนกับ อย. ทีนี้เราก็อาจสงสัยว่าเราสามารถใส่วิตามินและเกลือแร่ลงไปในอาหารได้ไหม แล้วใส่ได้เท่าไร

อันที่จริง เราสามารถเติมวิตามินและเกลือแร่ลงไปในอาหารได้ตามหลักการ fortification โดยปริมาณที่กำหนดหมายถึงปริมาณวิตามิน เกลือแร่สุทธิ ในผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค โดยคิดต่อการบริโภคต่อวัน (จำนวน 3 มื้อในหนึ่งวัน มื้อละหนึ่งหน่วยบริโภค ยกเว้นที่ระบุชัดเจนว่าเฉพาะมื้อ เช่น breakfast cereal คิดวันละ 1 มื้อ) ดังนี้

  • วิตามินที่ละลายได้ในไขมัน 150% RDI *
  • วิตามินที่ละลายได้ในน้ำ 200% RDI
  • เกลือแร่ทั่วไป 150% RDI
  • โซเดียม 100% RDI
  • เหล็ก, สังกะสี 120% RDI
  • ฟลูออไรด์ ต้องเป็นไปตามความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
    (* RDI หมายถึง ค่าสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคประจำวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป)

อย่างไรก็ดี หลักการนี้มีข้อยกเว้นอยู่บ้าง โดยเฉพาะอาหารที่มีวัตถุประสงค์ในการรับประทานเป็นพิเศษซึ่งมีข้อกำหนดเป็นการเฉพาะ เช่น นมดัดแปลงสำหรับทารกและเด็กเล็ก อาหารทารกและเด็กเล็ก อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่มเกลือแร่ เครื่องดื่มที่มีแคฟเฟอีน ข้าวเติมวิตามิน เกลือบริโภค เป็นต้น อย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็มีประกาศเฉพาะของตัวเอง ได้แก่ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกำหนดการใช้ส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดวิตามินและแร่ธาตุ ส่วนอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษก็อาจขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการใช้อาหารชนิดนั้นๆว่าสิ่งที่เติมลงไปสมเหตุสมผลตามวัตถุประสงค์และหลักการทางวิทยาศาสตร์หรือไม่

สำหรับค่าสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคประจำวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (RDI ของไทย หรือ Thai RDI) สามารถสรุปได้ดังตาราง

Vitamins/MineralsunitThai RDITotal safe daily intakeMaximum (per day)% Thai RDI (per day)Maximum (per serving)% Thai RDI (per serving)
Vitamin Aμg RE8003,3001,20015040050
Vitamin AIU2,66410,9893,9961501,33250
Thiaminmg1.53003200167
Riboflavinmg1.71,0003.42001.167
Niacinmg NE20500402001367
Vitamin B6mg220042001.367
Folic acidmg20070040020013367
Biotinμg15050,00030020010067
Pantothenic acidmg61,00012200467
Vitamin B12μg210042001.367
Vitamin Cmg601,0001202004067
Vitamin Dμg5457.51502.550
Vitamin DIU2001,80030015010050
Vitamin Emgα -TE1079515150550
Vitamin EIU151,19222.51507.550
Vitamin Kμg80NA1201504050
Calciummg8002,5001,20015040050
Phosphorusmg8003,0001,20015040050
Ironmg156018120640
Iodineμg1501,0002251507550
Magnesiummg35070052515017550
Zincmg153018120640
Coppermg293150150
Potassiummg3,50018,0005,2501501,75050
Sodiummg2,4002,5002,40010080033.3
Manganesemg3.5205.251501.7550
Seleniumμg704501051503550
Fluoridemg2421000.6733.3
Molybdenumμg1603002401508050
Chromiumμg1302001951506550
Chloridemg3,400NA5,1001501,70050
หมายเหตุ – ปริมาณสูงสุด หมายถึง ปริมาณวิตามิน/เกลือแร่ สุทธิทั้งหมดในผลิตภัณฑ์ในสภาพพร้อมบริโภค
– การบริโภคต่อวัน คิดวันละ 3 มื้อ มื้อละหนึ่งหน่วยบริโภค ยกเว้นที่ชัดเจนว่าเฉพาะมื้อ เช่น breakfast cereal คิดวันละ 1 มื้อ
– NA (not available) = ยังไม่มีข้อมูล

ปล. นอกจากนี้ หากเราใส่ Vitamin A มากกว่า 5,000 IU, Vitamin D มากกว่า 400 IU, Vitamin E มากกว่า 30 IU และ Vitamin K1 มากกว่า 80 mcg จะเข้าประกาศยาอันตราย และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจถูกจัดประเภทเป็นยาอันตราย

อ้างอิง

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเติมสารอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร (Nutrification)


Share this:

จบการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมยามานานกว่า 10 ปี เชี่ยวชาญด้าน QC/QA นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ทางด้านร้านยา เคยเปิดร้านยาของตนเอง หากมีเวลาว่างมักไป part time ร้านยาต่างๆ และเคยดูแลร้านยาให้กับเจ้าของบริษัทที่ทำงาน ชื่นชอบการทำเว็บไซต์ สนใจด้าน Internet Marketing และเทคโนโลยี ทำเว็บไซต์ และ SEO เป็นงานอดิเรก ดูเพิ่มเติม