ปริมาณสารให้ความหวานที่สามารถใส่ในอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ

ปริมาณสารให้ความหวานที่สามารถใส่ในอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษประเภทต่างๆสามารถสรุปได้ดังตาราง

 Limit (mg/kg)
ชื่อสารให้ความหวาน13.1 อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก13.2 อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก13.3 อาหารทางการแพทย์13.4 อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก13.5 อาหารมีวัตถุประสงค์เฉพาะทางด้านโภชนาการ13.6 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ACESULFAME POTASSIUM (INS 950)NANA5004504502000
ALITAME (INS 956)NANANANA300NA
ASPARTAME (INS 951)NANA100080010005500
ASPARTAME-ACESULFAME (INS 962)NANA5004504502000
CALCIUM CYCLAMATE ((INS 952(ii))NANA4004004001250
CALCIUM SACCHARIN ((INS 954(ii))NANA2003002001200
CYCLAMIC ACID (INS 952(i))NANA4004004001250
ERYTHRITOL (INS 968)NANAGMPGMPGMPGMP
ISOMALT (INS 953)NANAGMPGMPGMPGMP
LACTITOL (INS 966)NANAGMPGMPGMPGMP
MALTITOL (INS 965(i))NANAGMPGMPGMPGMP
MALTITOL SYRUP (INS 965(ii))NANAGMPGMPGMPGMP
MANNITOL (INS 421)NANAGMPGMPGMPGMP
NEOTAME (INS 961)NANA33336590
POLYGLYCITOL SYRUP  (INS 964)NANAGMPGMPGMPGMP
POTASSIUM SACCHARIN (INS 954(iii))NANA2003002001200
REBAUDIOSIDE A FROM MULTIPLE GENE DONORS EXPRESSED IN YARROWIA LIPOLYTICA ((INS 960b(i))NANA3502706602500
SACCHARIN (INS 954(i))NANA2003002001200
SODIUM CYCLAMATE (INS 952(iv))NANA4004004001250
SODIUM SACCHARIN (INS 954(iv))NANA2003002001200
SORBITOL ((INS 420(i))NANAGMPGMPGMPGMP
SORBITOL SYRUP (INS 420(ii))NANAGMPGMPGMPGMP
STEVIOL GLYCOSIDES FROM STEVIA REBAUDIANA BERTONI (STEVIOL GLYCOSIDES FROM STEVIA) (INS 960a)NANA3502706602500
SUCRALOSE (INS 955)NANA4003204002400
THAUMATIN (INS 957)NANAGMPGMPGMPGMP
TREHALOSENANAGMPNANANA
XYLITOL  (INS 967)NANAGMPGMPGMPGMP
์NA = ไม่มีข้อมูล

GMP = ปริมาณที่เหมาะสม หมายถึง ปริมาณน้อยที่สุดที่สามารถให้ผลทางเทคโนโลยีการผลิตตามที่ต้องการ

อ้างอิง

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร


Share this:

จบการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมยามานานกว่า 10 ปี เชี่ยวชาญด้าน QC/QA นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ทางด้านร้านยา เคยเปิดร้านยาของตนเอง หากมีเวลาว่างมักไป part time ร้านยาต่างๆ และเคยดูแลร้านยาให้กับเจ้าของบริษัทที่ทำงาน ชื่นชอบการทำเว็บไซต์ สนใจด้าน Internet Marketing และเทคโนโลยี ทำเว็บไซต์ และ SEO เป็นงานอดิเรก ดูเพิ่มเติม