สสจ.ใช่ว่าจะถูกเสมอไปนะ

เรื่องกฎหมาย สสจ.ไม่ใช่ศาล หรือพระราชกฤษฎีกา มั่วเยอะครับ บอกเลย คือถ้าเป็นเคสที่ผิดกันบ่อยๆ มีกรณีศึกษามาก่อน สสจ.จะแม่น แต่ถ้าเป็นเคสที่ไม่ค่อยเกิด สสจ.จะเริ่มไม่แม่นละ

ยกตัวอย่างดังรูป เป็นแบบฟอร์มของ สสจ. จังหวัดนึง ซึ่งมันผิด พรบ.ยา เพราะมาตรา 34 บอกไว้ว่า มาตรา ๓๔ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๐ ทวิ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๔๔ ซึ่งประสงค์จะไม่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่พ้นหน้าที่

จะเห็นได้ว่า ถ้าเภสัชจะยกเลิกการเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ แค่แจ้งก็พอ ไม่ต้องสนใจว่าผู้รับอนุญาตจะว่ายังไง

ปล.ถ้าเจอเคสแบบนี้ แนะนำ แจ้งไปเฉยๆ ถือว่าเราทำสำเร็จแล้ว ไม่ต้องสนใจว่าเจ้าหน้าที่อนุญาตหรือไม่ เพราะตามกฎหมาย แค่แจ้งถือว่าสำเร็จแล้ว

แต่ถ้าเจอเคส สสจ. มั่วแบบอื่นๆ ต้องแก้ไขแบบ case by case


Share this:

จบการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมยามานานกว่า 10 ปี เชี่ยวชาญด้าน QC/QA นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ทางด้านร้านยา เคยเปิดร้านยาของตนเอง หากมีเวลาว่างมักไป part time ร้านยาต่างๆ และเคยดูแลร้านยาให้กับเจ้าของบริษัทที่ทำงาน ชื่นชอบการทำเว็บไซต์ สนใจด้าน Internet Marketing และเทคโนโลยี ทำเว็บไซต์ และ SEO เป็นงานอดิเรก ดูเพิ่มเติม