ปริมาณสารเพิ่มรสชาติหรือกลิ่นของอาหารที่สามารถใส่ในอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ

ปริมาณสารเพิ่มรสชาติหรือกลิ่นของอาหาร (Flavour enhancer) ที่สามารถใส่ในอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษสามารถสรุปได้ดังตาราง

 Limit (mg/kg)
Flavour enhancer13.1 อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก13.2 อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก13.3 อาหารทางการแพทย์13.4 อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก13.5 อาหารมีวัตถุประสงค์เฉพาะทางด้านโภชนาการ13.6 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ACESULFAME POTASSIUM (INS 950)NANA5004504502000
ASPARTAME (INS 951)NANA100080010005500
BROMELAIN (INS 1101(iii))NANAGMPGMPGMPGMP
CALCIUM 5′-GUANYLATE (INS 629)NANAGMPGMPGMPGMP
CALCIUM 5′-INOSINATE (INS 633)NANAGMPGMPGMPGMP
CALCIUM 5′-RIBONUCLEOTIDES (INS 634)NANAGMPGMPGMPGMP
CALCIUM DI-L-GLUTAMATE (INS 623)NANAGMPGMPGMPGMP
DIPOTASSIUM 5′-GUANYLATE (INS 628)NANAGMPGMPGMPGMP
DISODIUM 5′-GUANYLATE (INS 627)NANAGMPGMPGMPGMP
DISODIUM 5′-INOSINATE (INS 631)NANAGMPGMPGMPGMP
DISODIUM 5′-RIBONUCLEOTIDES (INS 635)NANAGMPGMPGMPGMP
DL-ALANINENANAGMPGMPGMPGMP
ERYTHRITOL (INS 968)NANAGMPGMPGMPGMP
ETHYL MATOL (INS 637)NANANANANANA
GLUTAMIC ACID, L(+)- (INS 620)NANAGMPGMPGMPGMP
GLYCINE (INS 640)NANAGMPGMPGMPGMP
GUANYLIC ACID, 5′- (INS 626)NANAGMPGMPGMPGMP
INOSINIC ACID, 5′-  (INS 630)NANAGMPGMPGMPGMP
L(+)-TARTARIC ACID (INS 334)NA5000NANANA5000
LIPASES (INS 1104)NANAGMPGMPGMPGMP
MAGNESIUM di-L-GLUTAMATE ((INS 625)NANAGMPGMPGMPGMP
MAGNESIUM GLUCONATE (INS 580)NANAGMPGMPGMPGMP
MAGNESIUM SULFATE (INS 518)NANAGMPGMPGMPGMP
MALTOL  (INS 636)NANANANANANA
MONOAMMONIUM L-GLUTAMATE (INS 624)NANAGMPGMPGMPGMP
MONOSODIUM L-GLUTAMATE (INS 621)NANAGMPGMPGMPGMP
NEOTAME (INS 961)NANA33336590
PAPAIN (INS 1101(ii))NANAGMPGMPGMPGMP
POTASSIUM 5′-INOSINATE (INS 632)NANAGMPGMPGMPGMP
POTASSIUM CHLORIDE (INS 508)NANAGMPGMPGMPGMP
PROTEASE FROM ASPERGILLUS ORYZAE VAR. (INS 1101(i))NANAGMPGMPGMPGMP
SUCCINIC ACID (INS 363)NANANANANANA
THAUMATIN (INS 957)NANAGMPGMPGMPGMP
์NA = ไม่มีข้อมูล
GMP = ปริมาณที่เหมาะสม หมายถึง ปริมาณน้อยที่สุดที่สามารถให้ผลทางเทคโนโลยีการผลิตตามที่ต้องการ

อ้างอิง

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร


Share this:

จบการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมยามานานกว่า 10 ปี เชี่ยวชาญด้าน QC/QA นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ทางด้านร้านยา เคยเปิดร้านยาของตนเอง หากมีเวลาว่างมักไป part time ร้านยาต่างๆ และเคยดูแลร้านยาให้กับเจ้าของบริษัทที่ทำงาน ชื่นชอบการทำเว็บไซต์ สนใจด้าน Internet Marketing และเทคโนโลยี ทำเว็บไซต์ และ SEO เป็นงานอดิเรก ดูเพิ่มเติม